Kompaniýa syn / profil

Kompaniýanyň tertibi

Biz kim

“Qingdao Shuangfeng” topary 1998-nji ýylda döredildi. Bu, dünýädäki enjamlar we ulaglar üçin sowadyş çözgütleri bilen üpjün etmek üçin toplumlaýyn sowadyş ulgamy programma üpjünçiligini üpjün ediji.20 ýyldan gowrak ösüş bilen, häzirki wagtda 50,000 inedördül metrden gowrak önümçilik zawody bar.Kompaniýa has ýokary geografiki ýerleşişine we halkara çeşmeleriniň artykmaçlyklaryna bil baglaýar.Professional inerener toparyna, ösen önümçilik enjamlaryna we berk synag standartlaryna bil baglamak.Hytaýyň öňdebaryjy we dünýä belli radiator gözleg we ösüş merkezine öwrüliň.

Guruldy
+ m²
Daşky meýdany
+
Modeller

Biz näme edýäris

Qingdao Shuangfeng topary in engineeringenerçilik we awtoulag sowadyş ulgamyny ösdürmek, önümçilik we satuw boýunça ýöriteleşendir.Alýumin we alýumin-plastmassa materiallaryny goşmak bilen 15,000-den gowrak dürli model.Şol sanda radiator, sowadyjy, ýag sowadyjy, täze energiýa awtoulag radiatory.Forklift radiatory, ekskawator radiatory, agyr ýük awtoulag radiatory gurluşyk tehnikasy radiatory, ýokary derejeli goşmaça uly enjamlaşdyryjy radiator deňiz buraw platformalary ýörite radiatorda 50-den gowrak dünýä belli awtoulag markasy bar.Bir gezeklik söwda etmegiň sarp edijileriniň isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.Geljege nazar aýlap, Çingdao Şuangfeng öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşini dowam etdirer we innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny hemişe güýçlendirer we sowadyş ulgamynda öňdebaryjy bolmaga çalyşar. amaly çözgütler.

img hakda
sdr
dav
sdr
sdr
dav
sdr
dav
dav
akylly
akylly
profil-11